La 5a. Jornada del Cercle de Turisme 2016 presenta els principals eixos del nou Pla de Marketing 2016-20

El passat divendres 1 de desembre vam assistir a la 5a. Jornada del Cercle de Turisme, organitzada per la Diputació de Barcelona, al Teatre Atlantida de Vic.

El Sr. Francesc Vila, Gerent de Turisme de la Diputació de Barcelona va introduir i conduir la Jornada.

A banda de remarcar la bona organització de la Jornada, volem destacar a continuació els aspectes principals que es van exposar.

BALANÇ 2016

En termes generals s’observa una millora de la situació amb bones perspectives immediates pels propers anys, tot i que és cert que ja ens hem acostumat una mica a viure en la incertesa i assegurar bonances ja no és gaire creïble. Haurem de treballar tots plegats si volem millorar la Marca Barcelona.

Com a dades numériques interessants, volem destacar els  4,5 Milions de turistes que han visitat Barcelona al 2016 amb  14,2 Milions de pernoctacions.

En relació a l’estada mitjana i despesa per turista, s’observa que és una dada que romàn estancada des del 2008 aproximadament, per la qual cosa es converteix en un repte de futur per tal d’identificar els productes adequats per als targets indicats, en la línia d’incrementar aquesta estada i despesa diària. És cert que, com apuntava Àngels Serra, Directora de Chías Marketing,  la “nova” classe mitjana, amb menys recursos per a invertir en turisme, necessita de noves propostes adaptades a la seva realitat actual i aquest serà un dels punts a desenvolupar dins el nou Pla de Marketing 2016-20 que es va introduir durant la Jornada.

ACCIONS 2016

Anna Sánchez, Cap de l’Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona va destacar les 330 accions promocionals realitzades durant aquest 2016,  amb una inversió de 2M€ que es desglosen en 43 viatges de familiarització, principalment amb  operadors, premsa i sobretot amb influencers, els líders d’opinió que millor donen a conèixer a les marques actualment, en detriment de la premsa tradicional.

 

Convenis territorials de la Diba

Enfocades al professional s’han finalitzat  249 accions  i 32 accions formatives amb 720 participants. Les formacions han englobat tallers per a empresaris del sector, enfocades a incrementar els  coneixements dels mateixos, com ara fer un Pla de Màrqueting o la realització de vídeos, tan necessaris avui dia, especialment per compartir a les xarxes socials.

Sànchez va destacar que totes les accions que posa en marxa la Diputació de Barcelona persegueixen, des del primer moment, la màxima efectivitat i per a assegurar-ho es mesuren i analitzen degudament un cop finalitzades.

En aquesta línia, la Cap de l’Oficina de Promoció Turística de la Diba va subratllar les 31 accions de co-marketing realitzades,  amb una inversió de 315.000€,  que persegueixen tant el posicionament de la Marca Barcelona, com la venda directa de productes.

Són tanmateix remarcables els convenis tancats amb territoris per millorar l’oferta turística de la xarxa territorial.

Xarxes Socials de Barcelona és molt més Diputació de Barcelona

En relació a la comunicació, la bona tasca realitzada en xarxes socials dóna ja uns resultats excel.lents, amb un creixement exponencial i  gran participació dels usuaris. És remarcable que el butlletí de notícies, on principalment hi ha propostes d’activitats a realitzar a la demarcació de Barcelona, és rebut per més de 23.000 persones actualment.

REPUTACIÓ ONLINE

En relació a la Reputació Online, Sànchez va destacar les bones notes obtingudes per segments:

-7,92 Allotjaments

-8,81 Atractius turístics

-8,13 Restauració

Aquestes dades, i moltes més, es poden trobar als estudis que realitza LAB Turisme Bcn i que ofereix de forma online i gratuïta al seu web. 

És ben cert que l’ús del Big Data és molt efectiu per obtenir moltes dades locals, és important però, que els empresaris prenguin consciència de la necessitat de fomentar i gestionar les opinions sobre els seus establiments, que sumen a l’hora d’obtenir notes globals sobre el territori i ajuden a l’increment de la percepció positiva de la marca Barcelona i les seves sub-marques. Incentivar la generació i gestió de les opinions és doncs una de les tasques que tot el sector hauria de perseguir.

En aquesta línia, volem destacar la bona marxa del Projecte Data System, que a Barcelona es va posar en marxa l’any 2015. L’objectiu del projecte és la implementació d’un sistema tecnològic online de captació i consulta de dades de mesura dels nivells d’ocupació d’allotjaments turístics públic col•lectius que ofereix de forma immediata i adaptada una informació de vital importància per al sector turístic. És una eina segura i preserva el secret estadístic dels allotjaments. L’aplicació del Tourism Data System comporta tenir operacions pròpies de recollida de dades estadístiques i suposa obtenir dades de nivell d’ocupació a una escala zonal o d’àrees delimitades i pensades en clau turística, la qual cosa permet conèixer les dinàmiques turístiques amb una dimensió que mai s’havia disposat. Les variables a mesurar són la taxa d’ocupació, el percentatge de pernoctacions d’espanyols respecte estrangers, el percentatge de pernoctacions de cadascun dels mercats estrangers, la mitjana de nits d’estada i les valoracions sobre l’ocupació haguda i sobre la marxa del negoci. L’enquesta es realitza quinzenalment durant els cinc dies hàbils immediatament posteriors a la finalització de la quinzena.

NOU PLA DE MÀRQUETING 2016-20

Si bé el nou Pla de Màrqueting 2016-20 no es va poder presentar en profunditat, si es van exposar les principals línies que el formen, així com un DAFO molt interessant que dóna dades sobre el  posicionament actual de la marca Barcelona, així com idees del nou camí a recórrer tots plegats.

La Sra. Àngels Serra, Directora de Chías Marketing, empresa responsable de l’estudi i nou Pla de Màrqueting, que ja va desenvolupar per a la Diputació de Barcelona el Pla de Màrqueting anterior, va iniciar la seva exposició destacant que, “al 2010, Barcelona encara era tímida, però la Barcelona d’avui ja no té por”, perquè és coneixedora dels seus atributs, característiques i potencials  a desevolupar. Ara Barcelona té ambicions i una actitud positiva per arribar molt més lluny, en tots els sentits i amb tots els sentits.

El nou pla endreça els aspectes principals que ja estan funcionant i es planteja la nova estratègia de futur immediat que ha de resoldre què vol fer Barcelona estratègicament, què s’ha fet, què ha de millorar i com ho farà.

 

Nou Plan Marketing Diputació Barcelona

El que sí es va detallar és el DAFO, a mode de diagnòstic, amb els següents punts a tenir en compte:

OPORTUNITATS:

L’any 2017 és l’Any Internacional del Turisme Sostenible  i Barcelona té en aquest sentit molt a dir, molt a fer  i molt a oferir.

– Barcelona poseeix una oferta gastronòmica molt diversificada i de molta qualitat.  La gastronomia és tendència internacional i s’ha d’aprofitar.

AMENACES:

-Canvis a nivells internacionals (BREXIT, etc. ) competir amb desitnacions que juguen a preu

-Competitivitat destinacions de Costa Vs. Interior

-Baixa pernoctació, reducció en les estades i en la despesa.

FEBLESES:

– Visibilitat de les marques

– Desenvolupar estil de comunicació pròpia

– Generació de nous productes turístics

– Demanda mercats (nacional + europeu)

– Baixa mobilitat per la provincia.

-Coordinació massa sovint deficient en les àrees públiques-privades, però també entre les públiques-públiques i privades-privades.

FORTALESES: 

– Marca Forta

-Equip especialitzat

-Xarxa territorial única

-Fusió del Convention Bureau de Barcelona i comarques

SEGMENTACIÓ

Es mantenen els segments principals, reordenats, amb especial enfoc en l’Enoturisme, la Natura i el Turisme de Reunions i Esdeveniments.

Es destaca la importància de  la Creació de Productes Transversals.

19 PRODUCTES ESTRELLA

El que sí es sap ja és que el nou Pla de Màrqueting 2016-20 es centra en 19 Productes Estrella de Barcelona que s’han escollit en funció dels  següents criteris:

  1. Unicitat (Valor que fa referència a la seva singularitat i originalita)
  2. Valor intrínsec (Quin lloc ocupa dins  la seva categoria)
  3. Caràcter local (Identitari del territori)

Els productes han de ser altament atractius per cridar l’atenció, davant la gran oferta existent.

 

REPTES:

Els Reptes de Barcelona no són pocs i el fet de tenir-los identificats és el primer pas per a poder-los assolir o bé superar.

 

REPTES DESTINACIONS

Es van presentar 2 projectes molt interessants, tots dos relaciontas amb la natura i la sostenibilitat: Les Vies Blaves i la Certificació Biosphere.

El Sr. Xavier Font, Cap de l’Oficina Tècnica de Turisme  de la Diputació de Barcelona va presentar el que va anomenar Projecte Estrella de la DiBa: les Vies Blaves .

El principal objectiu d’aquest projecte és doncs la Difusió del Patrimoni, la Cultura, el Paisatge i el Territori, potenciant un conjunt d’elements que formen part d’una realitat territorial marcada per un element comú: El Riu

Els principals usos i finalitats que el projecte ha de derivar són els seüents:

-Ús social: Increment de la qualitat de les activitats d’oci i salud.

-Difusió Mediambiental: Conscienciació del valor de l’aigua per a la vida.

-Connexió Territorial: Obertura de noves connexions de mobilitat sostenible entre municipis.

-Promoció Econòmica: Augment considerable del nombre de turistes.

Aquest nou projecte, que ja està en marxa, es centra al voltant dels  rius Llobregat, Anoia i Cardoner, amb l’objectiu de recuperar-los per als ciutadans, fer-los “vivibles”, nets i sans, com eren abans de que la industrialitzada Barcelona els utilitzés només per a objectius econòmics.

Recuperar i millorar els camins al voltant dels rius, 186 km de via que passa per espais i rescursos turístics, així com la recuperació de les infraestructures colindants, conformen un gran projecte per als propers anys.

És molt interessant observar com ciutadans i institucions prenem consciència de la importància de tornar a un equilibri amb la Natura, que ens dóna tant, i acostuma a rebre maltracte de la nostra part. Creiem que és una gran iniciativa de la Diba.

A la Jornada es va presentar també la Certificació Biosphere, una certificació voluntària i independent que neix amb el suport de des Nacions Unides, a través de la Primera Conferència sobre el Turisme Sostenible  i que compta amb el suport de la UNESCO, la OMT, el PNUMA i la Cimera del Clima de Paris (COP21, any 2015)

La presentació, a càrrec del Dr. Tomàs Azcárate Bang, President del Instituto de Turismo Responsable, que va destacar que la responsabilitat del turisme sostenible va molt més enllà del sector pròpiament dit i que els punts forts de la certificació Biosphere per a les marques són la seva projecció internacional i la promoció específica (convenis amb TTOO).

A Biosphere Tourism trobareu més informació.

PLAN PROMOCIÓN 2017

En cuanto a las acciones a desarrollar para la promoción de la Marca Barcelona el año 2017, la Sra. Anna Sánchez destacó 3 grandes grupos de acciones:

A la Jornada es va presentar també la Certificació Biosphere, una certificació voluntària i independent que neix amb el suport de des Nacions Unides, a través de la Primera Conferència sobre el Turisme Sostenible  i que compta amb el suport de la UNESCO, la OMT, el PNUMA i la Cimera del Clima de Paris (COP21, any 2015)

La presentació, a càrrec del Dr. Tomàs Azcárate Bang, President del Instituto de Turismo Responsable, que va destacar que la responsabilitat del turisme sostenible va molt més enllà del sector pròpiament dit i que els punts forts de la certificació Biosphere per a les marques són la seva projecció internacional i la promoció específica (convenis amb TTOO).

A Biosphere Tourism trobareu més informació.

BARCELONA MIRA AL FUTUR

Així doncs, a mode de conclusió es va fer palesa que, més que mai, la ciutat necessita del territori i el territori necessita la ciutat comtal, ja que pot beneficiar-se de la maduresa de la Marca Barcelona és molt més.  No obstant, és vital que els actors del territori utilitzin adequadament les sub-marques: Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona,  per tal que el turista pugui identificar-les degudament quan arriba a destinació.

La fusió del Convention Bureau de Barcelona i comarques permetrà  una promoció conjunta aprofitant la professionalització d’aquesta entitat en un segment, el turisme de reunions o MICE, que comporta uns recursos de contingut més enllà dels visitants turísitics tradicionals, ja que es dimensiona  en altres sectors. És aquesta  una estratègia per anar més enllà del turisme d’oci, amb noves inversiones i  nous actors.

La Marca Barcelona té molt de camí per recórrer, però necessita d’una bona coordinació entre tots els que la conformen, per tal de millorar la gestió i promoció que la faran arribar allà on realment ha d’estar, a la ment dels potencials usuaris de tot el món com a imatge de qualitat, innovació, sostenibilitat, diversitat i mobilitat.